Despre restaurări

Restaurări clădiri vechi și monumente istorice

Rustic on septembrie 27, 2021

Unul dintre motivele pentru care compania noastră există pe piață, este faptul că am realizat demult potențialul și valoarea monumentelor istorice. De la “bătrânele” biserici din lemn în stil maramureșean, la monumente istorice din piatră și zidărie, până la ansambluri de monumente istorice (grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic), cum ar fi de exemplu Piața Cetății din Baia Mare, ce cuprinde mai multe monumente istorice adunate, ce constituie o unitate și reprezintă o marturie cultural-istorică semnificativă.

piata-cetatii-1

Dragostea pentru acest tip de lucrări e izvorâtă din respectul pentru istorie și strămoși, din onorarea lucrurilor cu sens și din dorința de ocrotire a clădirilor ce sunt străjeri ai evoluției omenirii.
Și ca să trecem puțin lucrurile într-o evidență mai teoretică, amintim faptul că monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcții și terenuri semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală. Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege. Prin protejare se înțelege ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidența, conservarea, inclusiv paza și întreținerea, consolidarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice și integrarea lor social-economică și culturală în viața colectivităților locale.

Monumentele istorice se clasează astfel:

a) în grupa A – monumentele istorice de valoare națională și universală;

b) în grupa B – monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

Restaurăm monumente istorice și reabilităm clădiri vechi pe toată suprafața României și suntem oricând pregătiți pentru a continua munca aceasta și în afara țării. Acest capitol din portofoliul nostru va reprezenta mereu pentru noi o amprentă pronunțată și remarcabilă asupra culturii și societății.

0 comments
Post a comment